onsdag den 23. februar 2011

Marie Antoinette inspiration & research

Forberedelserne til denne BOM har været som en rejse for os. Den har taget et par år, fra den første idé om et fælles Marie Antoinette projekt meldte sig, til vi nu er så langt, at vi har kunne præsentere et færdigt produkt. Der er gået mange tanker i projektet ... og mange mails frem og tilbage imellem Danmark og Norge. Der er blevet studeret gamle malerier, Versailles interiør og dekoration og tidstypiske Rokoko stil. På en togtur imellem imellem Steinkjer og Trondheim blev de første spæde skitser til, og vi snakkede om, hvilke motiver, der ville være typiske for en fransk dronning. Sidste år ved denne tid mødtes vi igen i Oslo og blev enige om at sætte i gang for alvor. Det har været noget af en rejse … og nu inviterer vi jer om at rejse til fordums tider med os og svælge i motiverne, farverne og den luksus, som man kunne finde ved det franske hof i 1700-tallet.

Marie Antoinettes historie bliver fortalt med hendes egen stemme i de breve, der følger med i BOM-pakkerne … men da vi kunne mærke, at vi slet ikke var færdige med at fortælle, besluttede vi os for at oprette denne blog, som en ekstra ”sidegevinst” … ikke bare for de som deltager i projektet, men for alle, der har interesse for Marie Antoinette. En del af inspirationen til Marie's breve, stammer fra Antonia Fraser's bog "Marie Antoinette, rejsen".

Inden længe kommer den første lille hilsen fra Marie …


The preparations for this BOM have been like a journey for us. It has been a yearlong journey from the first initial idea about a joined Marie Antoinette project first appeared since we have come as far as to be able to present you, our customers, for this new project. Many thought have gone into this project … and there have been a lively mail contact between Denmark and Norway. We have studied old paintings, the interiors of the castle Versailles and typical Rococo design features.
On a train trip between Wenche’s home in Steinkjer and the city of Trondheim the first raw sketches were drawn and we talked about what we though would be typical motifs for a project about the French queen. Last year in February we met up in Oslo and agree to get this project on the move. It has been some journey … and now we invite you to travel to a bygone era with us and indulge in the motifs, colours and luxury of the French court in the1700 century.

The story of Marie Antoinette is told in her own voice in the letters included in the BOM-packages … but since we felt that there were more stories to tell, we decided to start this blog as an extra treat … not only for the BOM-participants, but for every one with an interest in Marie Antoinette. Part of the inspiration for these letters comes from the book by Antonia Fraser's book "Marie Antoinette, the journey".

Within a short time you will get the first letter from Marie … so stay tuned.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

We'll be happy to hear from you! Thanks! Vi blir glade hvis du ønsket å skrive noen ord! Takk! Hilsen Helene & Wenche